โปรดรอสักครู่...
ข้อมูลเวลามอนสเตอร์ MvP Database MvP

ชื่อมอนสเตอร์
Baphomet
รหัสมอนสเตอร์
1039
แผนที่
รายละเอียด
Map : gl_cas02
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
แผนที่
รายละเอียด
Map : prt_maze03
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Dark Lord
รหัสมอนสเตอร์
1272
แผนที่
รายละเอียด
Map : gl_chyard
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)
แผนที่
รายละเอียด
Map : gld_dun04
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Doppelganger
รหัสมอนสเตอร์
1046
แผนที่
รายละเอียด
Map : gef_dun02
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
แผนที่
รายละเอียด
Map : gld_dun02
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Drake
รหัสมอนสเตอร์
1112
แผนที่
รายละเอียด
Map : treasure02
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Eddga
รหัสมอนสเตอร์
1115
แผนที่
รายละเอียด
Map : pay_fild10
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
แผนที่
รายละเอียด
Map : gld_dun01
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Garm
รหัสมอนสเตอร์
1252
แผนที่
รายละเอียด
Map : xmas_fild01
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Golden Thief Bug
รหัสมอนสเตอร์
1086
แผนที่
รายละเอียด
Map : prt_sewb4
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Stormy Knight
รหัสมอนสเตอร์
1251
แผนที่
รายละเอียด
Map : xmas_dun02
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Maya
รหัสมอนสเตอร์
1147
แผนที่
รายละเอียด
Map : anthell02
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
แผนที่
รายละเอียด
Map : gld_dun03
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Mistress
รหัสมอนสเตอร์
1059
แผนที่
รายละเอียด
Map : mjolnir_05
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Moonlight Flower
รหัสมอนสเตอร์
1150
แผนที่
รายละเอียด
Map : pay_dun04
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Orc Hero
รหัสมอนสเตอร์
1087
แผนที่
รายละเอียด
Map : gef_fild14
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Orc Lord
รหัสมอนสเตอร์
1190
แผนที่
รายละเอียด
Map : orcsdun02
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 2 ชั่วโมง (120นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Osiris
รหัสมอนสเตอร์
1038
แผนที่
รายละเอียด
Map : moc_pryd04
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Phreeoni
รหัสมอนสเตอร์
1159
แผนที่
รายละเอียด
Map : anthell01
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)
ชื่อมอนสเตอร์
Turtle General
รหัสมอนสเตอร์
1312
แผนที่
รายละเอียด
Map : tur_dun04
จำนวน : 1ตัว
เวลา : 1 ชั่วโมง (60นาที)